page logo
nitra.png

Starobylá NITRA nie je len najstarším mestom na Slovensku, ale aj významným hospodárskym centrom západného Slovenska, sídlom dvoch univerzít a strediskom poľnohospodárskeho školstva a výskumu.

NITRA (76 499 obyvateľov) je počtom obyvateľov piatym najväčším mestom na Slovensku. Je moderným mestom s bohatým kultúrnym (Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jar, celoslovenské dožinkové slávnosti) a obchodným životom (medzinárodná poľnohospodárska výstava Agrokomplex a množstvo iných veľtrhov na výstavisku na sídlisku Chrenová).

HISTÓRIA

V literatúre sa uvádza ako najstarší mestský sídelný útvar na Slovensku (zo sedemdesiatych rokov 9. storočia). Na prelome 8. a 9. storočia sa tu sformovalo politicky samostatné Nitrianske kniežatstvo, na čele ktorého stál knieža Pribina. Bol prvým známym vladárom Slovienov, ktorí sa považujú za predchodcov Slovákov. Pribina dal v Nitre v roku 828 postaviť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska.

Nitrianske kniežatstvo pretrvalo ešte nasledujúce dve storočia, neskôr sa stalo súčasťou uhorského štátu. Okolo roku 1000 vzniklo Ostrihomské arcibiskupstvo a oblasť Nitry sa stala jeho biskupstvom. V archíve Nitrianskeho biskupstva sú dodnes uložené dva vzácne kusy pergamenu, ktoré sa označujú ako Zoborské listiny. Vznikli v rokoch 1111 a 1113. Ide o najstaršie známe originálne písomnosti zhotovené na území dnešného Slovenska.

Veľkými písmenami sa do dejín mesta zapísal 2. september 1248, keď sa Nitra stala slobodným kráľovským mestom. Tieto výsady týkajúce sa Dolného mesta jej udelil kráľ Belo IV. Hrad s Horným mestom zostali aj naďalej majetkom biskupstva. Krátka história Nitry ako slobodného kráľovského mesta sa skončila v roku 1288. Stalo sa z nej zemepanské mesto, ktoré si však naďalej zachovalo čiastočnú autonómiu.

PAMIATKY

Pamiatky v historickom centre mesta sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie.

Ústrednou dominantou mesta je Nitriansky hrad s Katedrálou sv. Emeráma.

Pod hradom vyrástlo Horné mesto, ktoré bolo začlenené do gotického opevnenia hradu. Jeho dnešný barokovo-klasicistický výzor vytvára predovšetkým Veľký seminár, františkánsky kláštor a kostol a Župný dom. Návštevníci tejto časti mesta sa určite pristavia pri empírovom Kluchovom paláci, na nároží ktorého stojí socha atlanta (ľudovo sa nazýva Corgoň a podľa tejto prezývky pomenovali aj známe nitrianske pivo).

Ďalšími zaujímavými pamiatkami sú Kláštor s Kostolom svätého Petra a Pavla a Piaristický kláštor a kostol.

TIP NA VÝLET

Turisticky atraktívny je výlet na vrch Zobor. Okrem prekrásnej vyhliadky na Nitru a okolie ponúka príjemné prechádzky lesoparkom po trase náučného chodníka Zobor. Cesta zo Zobora vedie cez vinohradnícku časť mesta, takže turisti sa môžu zastaviť v niektorej z vinárničiek, ktoré sú známe ponukou lahodných druhov vín.

Zdroj: Slovakia.travel / Vydavateľstvo Dajama