page logo

Dunajská Streda

Dunajská Streda
dunajska_streda.jpg

Mesto Dunajská Streda sa nachádza na území s mnohými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov (hlavne vtáctva) a najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v Strednej Európe. Obľúbeným turistickým cieľom regiónu sú termálne kúpaliská a technické pamiatky – vodné mlyny.

DUNAJSKÁ STREDA (22 892 obyvateľov) leží v Podunajskej nížine v strede Žitného ostrova – najväčšieho riečneho ostrova v Európe. Mesto je významným hospodárskym a kultúrnym centrom regiónu. Názov mesta je odvodený z privilégia, podľa ktorého sa na území dnešného mesta mohli každú stredu konať trhy.

HISTÓRIA

Dôkazy osídlenia mesta siahajú až do doby kamennej. Mesto ako križovatka obchodných ciest bolo významným centrom Žitného ostrova. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1250. Dnešné mesto Dunajská Streda vzniklo podľa mestskej kroniky r. 1874 pripojením dovtedajších samostatných osád k pôvodnej časti Dunajská Streda.

PAMIATKY

Na Vámbéryho námestí sa nachádza pôvodne gotický, rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Žltý kaštieľ z prvej polovice 18. storočia, ktorý dal postaviť biskup Mikuláš Kondé je dnes sídlom Žitnoostrovného múzea. V múzeu sú etnografické a archeologické expozície, sedliacka kuchyňa a izba, pamätná izba cestovateľa Ármina Vámbéryho. Vermesova vila, postavená na prelome 19. – 20. storočia, je vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie, ktorá tu prezentuje výtvarné diela a usporadúva kultúrne podujatia.

TIP NA VÝLET

Pri návšteve mesta určite nevynechajte Termálny park Dunajská Streda a vodné mlyny v blízkom okolí - Vodný mlyn v Dunajskom Klátove alebo Vodný mlyn v Tomášikove. Neďaleké Gabčíkovo láka okrem vodného diela Gabčíkovo medzi obcami Čuňovo a Sap s elektrárňou a dvoma plavebnými komorami pre lodnú dopravu aj pôvodne renesančným kaštieľom zo 17. storočia postaveným na mieste bývalého gotického vodného hradu s chráneným anglickým parkom a termálnym kúpaliskom. Pozdĺž celého úseku vedú cyklistické trasy.

Zdroj: Slovakia.travel / Mesto Dunajská Streda